درخواست مقاله


saeed naghiabadi

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Facts and Hopes in Immunotherapy of Pancreatic Cancer
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://aacrjournals.org/clincancerres/article-abstract/28/21/4606/709831/Facts-and-Hopes-in-Immunotherapy-of-Pancreatic?redirectedFrom=fulltext
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.