درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: K.Y.Phoa, V.Subramanian, (2008), ”Nanoscale organic electronics: Experimental and  theoretical studies on alkyl thiophene and rotaxane”, Electrical Engineering and Computer  Sciences University of California at Berkeley.pp, 20-24
DOI: K.Y.Phoa, V.Subramanian, (2008), ”Nanoscale organic electronics: Experimental and theoretical studies on alkyl thiophene and rotaxane”, Electrical Engineering and Computer Sciences University of California at Berkeley.pp, 20-24
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.