درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://dl.astfe.org/conferences/tfec2022,5d2da3f63a208269,1d4d494f04bd6e5c.html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=ASTFE_Digital_Library_TrendMD_0
DOI: 10.1615/TFEC2022.emt.040940
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.