درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L628377354&from=exporthttp://dx.doi.org/10.1177/2048872619829424
DOI: https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L628377354&from=exporthttp://dx.doi.org/10.1177/2048872619829424
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Chest pain in the emergency department at the university hospital clinics: Incidence, clinical characteristics, risk stratification and outcome

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.