درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.semanticscholar.org/paper/Active-and-passive-critical-slip-fields-for-soils-Zhu-Qian/76f239fdda45b9ba48b2f7125c9af3a162987c0c
DOI: https://www.semanticscholar.org/paper/Active-and-passive-critical-slip-fields-for-soils-Zhu-Qian/76f239fdda45b9ba48b2f7125c9af3a162987c0c
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.