درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: http://aisel.aisnet.org/misq/vol46/iss3/10
DOI: http://aisel.aisnet.org/misq/vol46/iss3/10
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: عنوان مقاله: Designing Digital Market Offerings: How Digital Ventures Navigate the Tension Between Generative Digital Technology and the Current Environment

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.