درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: The State of the Art of Emotional Advertising in Tourism: A Neuromarketing Perspective
DOI: https://doi.org/10.3727/154427221X16317419620246
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://www.ingentaconnect.com/content/cog/tri/2022/00000026/00000002/art00001

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.