درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Geopolymer Chemistry and Properties
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Davidovits, J. (1988) Geopolymer Chemistry and Properties. Proceedings of the 1st International Conference on Geopolymer ‘88, Vol. 1, Compiegne, 1-3 June 1988, 25-48. or Davidovits, J. (1988). Geopolymer Chemistry and Properties. Paper presented at the Geopolymer ’88, First European Conference on Soft Mineralurgy, Compiegne, France.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.