درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Afroze, F., Nies, E., and Berghmans, H. (2000). Phase transitions in the system poly(N- isopropylacrylamide)/water and swelling behaviour of the corresponding networks. J. Mol. Struct. 554, 55–68
DOI: Afroze, F., Nies, E., and Berghmans, H. (2000). Phase transitions in the system poly(N- isopropylacrylamide)/water and swelling behaviour of the corresponding networks. J. Mol. Struct. 554, 55–68
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.