درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.researchgate.net/profile/Alice-Pavaloiu/publication/325398084_The_Impact_of_Artificial_Intelligence_on_Global_Trends/links/5b0bd55ba6fdcc8c2534cfc1/The-Impact-of-Artificial-Intelligence-on-Global-Trends.pdf
DOI: https://www.researchgate.net/profile/Alice-Pavaloiu/publication/325398084_The_Impact_of_Artificial_Intelligence_on_Global_Trends/links/5b0bd55ba6fdcc8c2534cfc1/The-Impact-of-Artificial-Intelligence-on-Global-Trends.pdf
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.