درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://asmedigitalcollection.asme.org/fluidsengineering/article-abstract/144/11/111207/1141351/High-Efficiency-Energy-Harvesting-Using-a-Savonius.
DOI: https://asmedigitalcollection.asme.org/fluidsengineering/article-abstract/144/11/111207/1141351/High-Efficiency-Energy-Harvesting-Using-a-Savonius.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.