درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: 10.1016/S2468-1253(21)00303-4
DOI: 10.1016/S2468-1253(21)00303-4
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Roles of the gut virome and mycobiome in faecal microbiota transplantation Author links open overlay panel Summary Faecal microbiota transplantation (FMT) is an innovative approach to treat diseases that are associated with gut dysbiosis, by transferring a healthy stool microbiota to a recipient with disease. Beyond the

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.