درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Ghorbani M, Momenzadeh M (1994) Mineralization phases of Iran. In: 13th congregation of earth scientists. Geological Survey of Iran (In Farsi)
DOI: Ghorbani M, Momenzadeh M (1994) Mineralization phases of Iran. In: 13th congregation of earth scientists. Geological Survey of Iran (In Farsi)
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.