درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: 13. Simons ELR, O’Connor PM. Bone laminarity in the avian forelimb skeleton and its relationship to flight mode: testing functional interpretations. Anat Rec (Hoboken). 2012;295(3):386–396.
DOI: 13. Simons ELR, O’Connor PM. Bone laminarity in the avian forelimb skeleton and its relationship to flight mode: testing functional interpretations. Anat Rec (Hoboken). 2012;295(3):386–396.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
19 دقیقه قبل، IranPaper گفته است:

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: 13. Simons ELR, O’Connor PM. Bone laminarity in the avian forelimb skeleton and its relationship to flight mode: testing functional interpretations. Anat Rec (Hoboken). 2012;295(3):386–396.
DOI: 13. Simons ELR, O’Connor PM. Bone laminarity in the avian forelimb skeleton and its relationship to flight mode: testing functional interpretations. Anat Rec (Hoboken). 2012;295(3):386–396.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.