درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Retinal Detachment After Subretinal Stem Cell Transplantation
DOI: https://doi.org/10.3928/23258160-20160601-16
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27327294/

لینک به دیدگاه
۱ ساعت قبل، IranPaper گفته است:

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Retinal Detachment After Subretinal Stem Cell Transplantation
DOI: https://doi.org/10.3928/23258160-20160601-16
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27327294/

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.