درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S152994302200002X
DOI: https://doi.org/10.1016/j.spinee.2022.01.003
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Subsidence and fusion performance of a 3D-printed porous interbody cage with stress-optimized body lattice and microporous endplates - a comprehensive mechanical and biological analysis

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.