درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Effect of spirulina on lipid profile in patients with glomerulonephritis
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Author: Khanam A Journal: Bangladesh Renal Journal https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-0035746702&origin=inward&txGid=395ea2c185605c36d0bfa47bd4af30f3 با سلام در سایت ایران پیپر مقاله ای که عنوان شده است با این عنوان موجود می باشد مطابقت ندارد و مقاله موضوع مربوطی نمی باشد، خواهشمندم در صورت امکان فایل مقاله را ارسال کنید. با تشکر

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.