درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.aofoundation.org/recon/clinical-library-and-tools/scientific-articles/11_1_preview_indications-for-the-use-of-metaphyseal-fixation-in-revision-total-knee-replacement
DOI: https://www.aofoundation.org/recon/clinical-library-and-tools/scientific-articles/11_1_preview_indications-for-the-use-of-metaphyseal-fixation-in-revision-total-knee-replacement
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.