درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: [1] Habraken, W., Habibovic, P., Epple, M., Bohner, M. (2016), "Calcium phosphates in  biomedical applications: materials for the future?". Materials Today, 19, pp 69-87.
DOI: [1] Habraken, W., Habibovic, P., Epple, M., Bohner, M. (2016), "Calcium phosphates in biomedical applications: materials for the future?". Materials Today, 19, pp 69-87.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.