درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Bauer, A., L.E. Walle, J. Stenebråten, and E. Papamichos, 2013, January. Impact of acidizing-induced wormholes in chalk on rock strength. In 47th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium. American Rock Mechanics Association.
DOI: Bauer, A., L.E. Walle, J. Stenebråten, and E. Papamichos, 2013, January. Impact of acidizing-induced wormholes in chalk on rock strength. In 47th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium. American Rock Mechanics Association.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.