درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: 10.4018/978-1-6684-4671-3.ch004
DOI: 10.4018/978-1-6684-4671-3.ch004
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://www.igi-global.com/chapter/detection-of-covid-19-from-chest-x-ray-images-using-machine-learning/313472

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.