درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Optimization of a methane expansion liquefaction cycle for small scale LNG plants
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: مقاله در کنفرانس زیر ارائه شده است Cryogenics 2014. Proceedings of the 13th IIR International Conference: Prague, Czech Republic, April 7-11, 2014.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.