درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://doi.org/10.1142/S0219455422501024
DOI: https://doi.org/10.1142/S0219455422501024
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: لطفا این مقاله را پیدا کنید:) Seismic Response on Soil–Structure Interaction of Asymmetric Plan Buildings with Active Tuned Mass Dampers

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.