درخواست دانلود مقاله


esmaeil_es

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Pseudophaeocytostroma bambusicola gen. et sp. nov. (Diaporthaceae) from bamboo in Yunnan, P.R. China
Author: Monkai, J., Phookamsak, R., Xu, S., Xu, J., Mortimer, P.E., Karunarathna, S.C., Suwannarach, N. and Lumyong, S., 
Journal or Ebook Name: Phytotaxa
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 571, Issue 1, 2022, pp:39-51
Link: https://www.biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.571.1.3
DOI: 10.11646/phytotaxa.571.1.3

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.