درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Steam explosions of ferrosilicon drops released into water: Effects of triggering, allying and water temperatu
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: L. S. Nelson, P. W. Books, R. Bonazza and M. L. Corradini Fusion Technology Institute University of Wisconsin Feb 2004. http://fti.neep.wisc.edu/pdf/fdm1224.pdf

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.