درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Methyl jasmonate ameliorates lead toxicity in Oryza sativa by modulating chlorophyll metabolism, antioxidative capacity and metal translocation.
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Salavati, J., Fallah, H., Niknejad, Y., & Barari Tari, D. (2021). Methyl jasmonate ameliorates lead toxicity in Oryza sativa by modulating chlorophyll metabolism, antioxidative capacity and metal translocation. Physiology and Molecular Biology of Plants, 27(5), 1089-1104.

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.