درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://books.google.ca/books?hl=en&lr=&id=wnN3CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Smart+Grid+protocols+in+SCADA+appearance&ots=nTrpP6WDUd&sig=ch3WpFSqTWzbtzwla0RUCJc8kQM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
DOI: https://books.google.ca/books?hl=en&lr=&id=wnN3CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Smart+Grid+protocols+in+SCADA+appearance&ots=nTrpP6WDUd&sig=ch3WpFSqTWzbtzwla0RUCJc8kQM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.