ممنون میشم اگر زحمت دانلود این چندتا مقاله رو بکشید


gpbahmani

ارسال های توصیه شده

salam

 

kheili mamnoon misham agar zahmat bekeshid in maghale ha ro baram begirid

 

yek donya tashakor

 

 

 

1-

J Asthma. 1982;19(4):263-9.

Bronchial asthma in the medical literature of Greek antiquity.

Marketos SG, Ballas CN.

 

PMID:

6757243

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6757243

 

 

2-

 

J Coll Physicians Surg Pak. 2004 Jun;14(6):376-80.

A closer look at food allergy and intolerance.

Saeed SA, Ali R, Ali SS, Ahmad N, Basit A, Urfy MZ.

 

PMID:

15233899

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=A%20closer%20look%20at%20food%20allergy%20and%20intolerance.

 

3-

 

Am J Respir Crit Care Med. 2011 Dec 15;184(12):1420-1.

Aretaeus of Cappadocia and the first clinical description of asthma.

Karamanou M, Androutsos G.

PMID:

22174116

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22174116

 

4-

 

Allergy Asthma Proc. 2001 Mar-Apr;22(2):101-9.

Asthma among the famous. Augustus Caesar (63 B.C.-A.D. 14) first emperor of Rome.

King JR, Cohen SG.

 

PMID:

11332291

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Asthma%20among%20the%20famous.%20Augustus%20Caesar%20(63%20B.C.-A.D.%2014)%20first%20emperor%20of%20Rome.

 

 

5-

 

Acta Otorhinolaryngol Ital. 1997 Dec;17(6):448-58.

[Ancient theories on the genesis of allergic rhinopathy. From the beginnings to the 18th century].

[Article in Italian]

Sperati G.

PMID:

9658632

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ancient%20theories%20on%20the%20genesis%20of%20allergic%20rhinopathy.%20From%20the%20beginnings%20to%20the%2018th%20century

 

 

 

 

 

 

 

 

6-

J Asthma. 1985;22(4):223-6.

Cypress and food allergy: was it suspected in antiquity?

Panzani R.

PMID:

3900026

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cypress%20and%20food%20allergy%3A%20was%20it%20suspected%20in%20antiquity%3F

 

 

7-

 

 

 

Publication Types, MeSH Terms

Immunology in China: the past, present and future.

Cao X.

PMID:

18349809

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18349809

 

 

 

 

 

 

 

 

8-

East Horiz. 1980;19(1):6-12.

China and the origins of immunology.

Needham J.

PMID:

 

11636759

 

 

 

9-

 

Iran J Immunol. 2010 Jun;7(2):65-73.

Medicinal plants as immunosuppressive agents in traditional Iranian medicine.

Amirghofran Z.

 

PMID:

20574119

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Medicinal%20plants%20as%20immunosuppressive%20agents%20in%20traditional%20Iranian%20medicine.

لینک به دیدگاه

با احترام، لطفا جهت حفظ مساوات، تعداد درخواست ها را محدودتر کنید...اگر همه اینقدر درخواست داشته باشند به کار هیچ کس نمیشه رسیدگی کرد... ممنون

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.