درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.igi-global.com/article/multilayer-perceptron-new-method-for-selecting-the-architecture-based-on-the-choice-of-different-activation-functions/237219
DOI: https://www.igi-global.com/article/multilayer-perceptron-new-method-for-selecting-the-architecture-based-on-the-choice-of-different-activation-functions/237219
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Multilayer Perceptron New Method for Selecting the Architecture Based on the Choice of Different Activation Functions

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.