درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1997IJNAM..21..337K/abstract
DOI: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1997IJNAM..21..337K/abstract
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: PASSIVE PRESSURE DETERMINATION BY METHOD OF SLICES Jyant Kumar, Kanakapura S. Subba Rao First published: 04 December 1998 https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-9853(199705)21:53.0.CO;2-P

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.