درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Trophic relationships and health risk assessments of trace metals in the aquaculture pond ecosystem of Pearl River Delta, China
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.11.017
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: درود من ساپلمنتری متریال این مقاله را می خواهم خود مقاله را دارم

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.