درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Cardiac failure following treatment of Addison's disease with desoxycorticosterone acetate
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Willson DM, Rynearson EH, Dry TJ. Cardiac failure following treatment of Addison's disease with desoxycorticosterone acetate. InProc. Staff Meet. Mayo Clin 1941 Mar 12.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.