درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Saffari, H., Hedayat, A.A., and Poorsadeghi Nejad, M. (2013). Post-Northridge connections with slit dampers to enhance strength and ductility .Journal of Constructional Steel Research, Vol. 80, pp. 138-152.
DOI: Saffari, H., Hedayat, A.A., and Poorsadeghi Nejad, M. (2013). Post-Northridge connections with slit dampers to enhance strength and ductility .Journal of Constructional Steel Research, Vol. 80, pp. 138-152.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.