درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.abacademies.org/articles/the-relationship-between-knowledgebased-economy-and-financial-reporting-quality-on-financial-statement-comparability-15039.html
DOI: https://www.abacademies.org/articles/the-relationship-between-knowledgebased-economy-and-financial-reporting-quality-on-financial-statement-comparability-15039.html
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.