مقاله


eli66

ارسال های توصیه شده

سلام دوستان

 

 

 

 

2-H. Ansari-Toroghy and F. Farshadifar , Product and dual product of submodules, Far East J. Math. Sci. 25 (3)

(2007) 447{455.

 

3. H. Ansari-Toroghy and F. Farshadifar, On comultiplication modules, Korean Ann. Math. 25 (2) (2008) 57{66.

 

4-.H. Ansari-Toroghy and F. Farshadifar , Strong comultiplication modules, CMU. J. Nat. Sci. 8 (1) (2009) 105{113.

 

 

 

 

6. P. M. Cohn, On the free product of associative rings, Math. Z. 71 (1959) 380{398.

 

 

 

 

8. D. J. Fieldhouse, Purity and Flatness, Ph. D. Thesis, McGill University, 1967.

 

 

9. L. Fuchs, W. Heinzer, and B. Olberding, Commutative ideal theory without niteness

conditions: Irreducibility in the quotient led, in: Abelian Groups, Rings,

Modules, and Homological Algebra, Lect. Notes Pure Appl. Math. 249 (2006) 121{145.

 

 

10. F. Kasch, Modules and Rings, London: Academic Press, 1982.

 

 

 

باتشکر

لینک به دیدگاه

لطفا قوانین را مطالعه بفرمایید، عدم رعایت قوانین باعث بهم ریختگی سایت و سردرگمی کاربران می شود...

لینک به دیدگاه

خواهشمند است لینک مقاله و عنوان آن را با هم ذکر نمایید. به درخواست هایی که تنها نام مقاله را ذکر می کنند رسیدگی نخواهد شد.

لینک به دیدگاه

سلام من فقط تونستم لینک دو تا از مقاله ها را پیدا کنم.

 

 

 

 

 

 

6. P. M. Cohn, On the free product of associative rings, Math. Z. 71 (1959) 380{398.

link:http://www.springerlink.com/content/p056m2g883380ju2/

 

 

 

 

8. D. J. Fieldhouse, Purity and Flatness, Ph. D. Thesis, McGill University, 1967.

 

link:http://www.springerlink.com/content/j66622386p41vv28/

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.