درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: G. Guo, Study on the corrosion characteristics of corrosive CO2 on cement-based materials, South Chin. Univ. Technol, Thesis (Master), 2012 in Chinese.
DOI: G. Guo, Study on the corrosion characteristics of corrosive CO2 on cement-based materials, South Chin. Univ. Technol, Thesis (Master), 2012 in Chinese.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.