درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: 10.4038/engineer.v55i1.7494
DOI: 10.4038/engineer.v55i1.7494
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Development of Design Guideline for Deep Soil Mixing (DSM) to Stabilize Expansive Soils using Fly Ash as the Stabilizer

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.