درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Synthesis of phenol esters by direct C–H activation of aldehydes using a highly efficient and reusable copper-immobilized polyimide covalent organic framework (Cu@PI-COF)
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: با سلام و تشکر. مقاله درخواستی از پایگاه RSC است و تمام سایتهای تهیه کننده مقاله موجود، هنگام درخواست، به جای متن اصلی مقاله، ساپلیمنتاری مقاله را در اختیار قرار می دهند. لذا تهیه متن اصلی این مقاله معضلی شده است. لطفا به این نکته توجه نمایید.

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.