درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.academia.edu/18370091/Green_Urbanism_and_Cultural_Landscapes_Revitalization_an_experience_carried_out_on_a_riverside_area_in_the_Centre_Region_of_Portugal
DOI: https://www.academia.edu/18370091/Green_Urbanism_and_Cultural_Landscapes_Revitalization_an_experience_carried_out_on_a_riverside_area_in_the_Centre_Region_of_Portugal
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.