درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Zor, M., Can, A., & Gardner, D. J. (2019). Surface characterization of weathered and heat‐treated wood‐based composites reinforced by styrene maleic anhydride. Color Research & Application, 44(6), 1017-1023.
DOI: Zor, M., Can, A., & Gardner, D. J. (2019). Surface characterization of weathered and heat‐treated wood‐based composites reinforced by styrene maleic anhydride. Color Research & Application, 44(6), 1017-1023.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.