درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Synthesis of graphitic carbon nitride/zinc oxide (g-C3N4/ZnO) hybrid nanostructures and investigation of the effect of ZnO on the photodegradation activity of g-C3N4 against the brilliant cresyl blue (BCB) dye under visible light irradiation
DOI: Synthesis of graphitic carbon nitride/zinc oxide (g-C3N4/ZnO) hybrid nanostructures and investigation of the effect of ZnO on the photodegradation activity of g-C3N4 against the brilliant cresyl blue (BCB) dye under visible light irradiation
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.