درخواست مقاله


سروش 1390

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: an motivational interviewing help prevent dental caries in secondary school children?
Author: 
Journal or Ebook Name: Evid Based Dent 
Volume, Issue, Year and Pages: 23, 56–57 (2022) 
Link: https://www.nature.com/articles/s41432-022-0261-z
DOI: 10.1038/s41432-022-0261-z

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.