درخواست مقاله


سروش 1390

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Assessment of Effect of Intra-pocket Delivery of Metronidazole Loaded NTrimethyl Quaternary Ammonium Chitosan Nanoparticles in Treatment of Periodontal Disease
Author: 
Journal or Ebook Name: Current Drug Therapy
Volume, Issue, Year and Pages: 18, Issue 1, 2023
Link: https://benthamscience.com/article/126306
DOI: 10.2174/1574885517666220914095657

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.