درخواست کتاب


amiratlas

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Mathematical Foundations of Finite Elements and Iterative Solvers
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://epubs.siam.org/doi/book/10.1137/1.9781611977097
DOI: https://doi.org/10.1137/1.9781611977097

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
2 hours ago, amiratlas said:

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Mathematical Foundations of Finite Elements and Iterative Solvers
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://epubs.siam.org/doi/book/10.1137/1.9781611977097
DOI: https://doi.org/10.1137/1.9781611977097

توضیحات: 

claim

لینک به دیدگاه
2 hours ago, amiratlas said:

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Mathematical Foundations of Finite Elements and Iterative Solvers
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://epubs.siam.org/doi/book/10.1137/1.9781611977097
DOI: https://doi.org/10.1137/1.9781611977097

توضیحات: 

Download in:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.