ارسال های توصیه شده

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Jstor

PubMed

ProQuest

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

EBSCOHOST

بقیه موارد: ASCE, CRCnetBase, Hein Online, Knovel, OVID, IngentaConnect, ACM

University_of_Virginia.png

 

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

Databases

ویرایش شده توسط سفیر
80+
لینک به دیدگاه

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Jstor

PubMed

ProQuest

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

EBSCOHOST

بقیه موارد: ASCE, CRCnetBase, Hein Online, Knovel, OVID, IngentaConnect, ACM

 

University_of_Virginia.png

thnxzzzzzzzz

 

Databases

 

لینک به دیدگاه

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Jstor

PubMed

ProQuest

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

EBSCOHOST

بقیه موارد: ASCE, CRCnetBase, Hein Online, Knovel, OVID, IngentaConnect, ACM

 

University_of_Virginia.png

 

 

Databases

 

/:)

لینک به دیدگاه

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Jstor

PubMed

ProQuest

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

EBSCOHOST

بقیه موارد: ASCE, CRCnetBase, Hein Online, Knovel, OVID, IngentaConnect, ACM

 

University_of_Virginia.png

 

 

Databases

 

@};-

لینک به دیدگاه

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Jstor

PubMed

ProQuest

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

EBSCOHOST

بقیه موارد: ASCE, CRCnetBase, Hein Online, Knovel, OVID, IngentaConnect, ACM

 

University_of_Virginia.png

 

 

Databases

 

 

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Jstor

PubMed

ProQuest

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

EBSCOHOST

بقیه موارد: ASCE, CRCnetBase, Hein Online, Knovel, OVID, IngentaConnect, ACM

 

University_of_Virginia.png

 

 

Databases

 

مرسی

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.