درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: 10.1520/GTJ20200300
DOI: 10.1520/GTJ20200300
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Borehole Magnetometry Test for Evaluating a Caisson’s Reinforced Depth: Experimental Results and Theoretical Modeling

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.