درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Bock J, Kreher BW, Hennin J, Markl M. Optimized pre-processing of time-resolved 2D and 3D phase contrast MRI data. In: 15th Sci Meet Int Soc Magn Reson Med, 2007. p. 3138.
DOI: Bock J, Kreher BW, Hennin J, Markl M. Optimized pre-processing of time-resolved 2D and 3D phase contrast MRI data. In: 15th Sci Meet Int Soc Magn Reson Med, 2007. p. 3138.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.