درخواست مقاله


atrebehesht

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: 
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEAS-03-2022-0069/full/html
DOI: https://doi.org/10.1108/JEAS-03-2022-0069

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
2 minutes ago, atrebehesht said:

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: 
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEAS-03-2022-0069/full/html
DOI: https://doi.org/10.1108/JEAS-03-2022-0069

توضیحات: 

Download in:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.