درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: J. B. Chakole, M. S. Kolhe, and GD. Mahapurush, “A Q-learning agent for automated trading in equity stock markets,” Expert Systems with Applications , vol. 163, 2021.
DOI: J. B. Chakole, M. S. Kolhe, and GD. Mahapurush, “A Q-learning agent for automated trading in equity stock markets,” Expert Systems with Applications , vol. 163, 2021.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.