درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: A multicriteria tool for evaluating the impacts of product service systems on sustainable development: A multi-criteria evaluation for austrian companies
DOI: A multicriteria tool for evaluating the impacts of product service systems on sustainable development: A multi-criteria evaluation for austrian companies
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Omann, I., 2007. SERI Working Paper. A Multicriteria Tool for Evaluating the Impacts of Product Service Systems on Sustainable Development: an Application in Austrian Companies, vol. 5, pp. 1e28.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.